KOMDA

KOMDA (Kommunal Digital Arkivering) er et samarbejde mellem flere kommuner (Frederikshavn, Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Kolding, Egedal, Randers, Læsø, Ringsted, Thisted og Aalborg kommuner). Samarbejdet blev til i forbindelse med Strukturreformen i 2007. Her opstod der et behov i flere kommuner for at få testet og opbevaret de data, som skulle bevares fra kommunernes IT-systemer. Hvis hvert kommunale arkiv selv skulle oprette et digitalt magasin med tilhørende testfaciliteter, så ville det blive meget omkostningstungt. 

KOMDA står for test og opbevaring af Hjørring Kommunearkivs digitale arkivalier. KOMDA er hjemmehørende ved Aalborg Stadsarkiv. 

Arkiveringsversionerne opbevares i et overvåget servermiljø. Men for en sikkerhedsskyld bliver de også opbevaret på optiske medier (Blue-ray) samt lagret på bånd gennem Statsbibliotekets Bit-bevaring. Ved at opbevare arkiveringsversionerne på forskellige lokaliteter og forskellige medietyper opnås en optimal sikring mod datatab, som kan forårsages af enten tekniske eller menneskelige fejl, atmosfæriske forstyrrelser eller lignende.

Hjørring Kommunearkiv kan tilgå egne digitale arkivalier via en VPN forbindelse. Du kan bestille egne oplysninger fra de digitale arkivalier. Til hjælp har Hjørring Kommunearkiv lavet en oversigt over de digitale arkivalier som Hjørring Kommune har afleveret siden 2007. Men pt. findes oversigten ikke på arkiv.dk. Den findes kun på vores hjemmeside her. Men vi arbejder på at få det, som vi har indsamlet af digitale arkivalier, uploadet til arkiv.dk. Det sker i samarbejde med Kolding Stadsarkiv, Aalborg Stadsarkiv og KOMDA. Det skal siges, at det kun er registreringer, der laves udtræk af. Det bliver ikke muligt at få direkte adgang til de digitale sager og dokumenter.