Søg i arkivmateriale fra Hjørring Kommune

Hjørring Kommunes samlinger bliver alle registreret og gjort tilgængelige til søgning på arkiv.dk. Hvis du ikke finder, hvad du leder efter på arkiv.dk, kan det være fordi det ikke er blevet registreret endnu eller også er der tale om digitalskabte arkivalier. 

Byggesagerne ligger på FilArkivet, som er et digitalt arkivsystem, som anvendes især af de danske kommuner til digitaliserede bygge- og miljøsager, og dette website giver dig én fælles indgang til alle kommuners FilArkiv. 

I højre side er der en række vejledninger, som skal hjælpe dig, når du søger oplysninger på arkiv.dk.

Arkiv.dk

Velkommen til Hjørring Kommunearkiv

Hjørring Kommunearkiv har til formål at indsamle og bevare arkivalier fra Hjørring Kommune. Arkivet har arkivalier fra 1842 og frem til i dag

Hjørring Kommunearkivs registrerede arkivalier kan fremsøges i arkiv.dk, under Historisk Arkiv, Hjørring. 

 

FilArkivet

Bygninger og gader i vores kommune.

Hjørring Kommune har scannet alle de gamle byggesager. Søg i filarkivet og find din byggesag.

Du skal have dit NemID klar 

Hvis du søger oplysninger om gader, veje og bygninger i Hjørring Kommune, kan du også finde oplysninger i arkiv.dk

Hvis du ikke kan finde det du søger på FilArkivet eller i arkiv.dk, så henvend dig endelig til os via mail eller telefon. 

 På WikiVendsyssel.dk er der flere artikler om gader og veje i Hjørring Kommune - måske finder du også det du søger her.

Søgning i de digitalskabte arkivalier

Hjørring Kommunearkiv bevarer data og dokumenter fra IT-systemer, som har væsentlig interesse for borgere, kommunale myndighed og forskning.

Oversigten indeholder oplysninger om hvilke data, der er afleveret til Hjørring Kommunearkiv.

Listen er ordnet efter FORM klassifikationerne. Under bestilling af arkivalier kan der søges om adgang til digitale arkivalier.

Adgang til digitalskabte arkivalier reguleres af gældende bestemmeler i Arkivloven.Der kan søges adgang til digitalskabte arkivalier på følgende måde:

  • Man har ret til at fremsætte begæring om indsigt i sine egne oplysninger, som er omfattet af lov om behandling af personoplysning (Arkivlovens §39a og §39b)
  • Digitalskabte data er som udgangspunkt ikke-tilgængelige. Men man har ret til at søge adgang til ikke-tilgængelige arkivalier(Arkivlovens §30). Tilladelsen gives af Hjørring Kommunearkiv og Hjørring Kommune. Hvis behandlingen er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, skal datatilsynet give samtykke til at udlevere oplysningerne(Arkivlovens §34), med mindre der er tale om begæring om indsigt i egne oplysninger.

Tryk på en af den nedenstående kategorier og ønsker du adgang til digitale arkivlier, så gå til Bestilling af arkivalier

Arbejdsmarked
Borgerskab
Dagtilbud
Ejendomme & byggeri
Energi- og vandforsyning
Erhverv
Fritid & idræt
Fysisk planlægning & geodata
Kommunens økonomi
Kultur
Miljø
Myndighedens bygninger & arealer
Myndighedens driftsmateriale, varer & tjenesteydelser
Myndighedens IT
Myndighedens personale & frivillige
Myndighedens økonomi
Natur & klima
Redningsberedskab
Samfundsstruktur
Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering & statistik
Skatter & afgifter
Social service & omsorg
Sundhed
Trafik & Transport
Trafikinfrastruktur
Uddannelse & undervisning