Skoler

Her findes kilder omkring vedrørende skoler i Hjørring kommune samt de elever, der har gået på skolerne. 

Kildepakken indeholder materiale fra diverse skole, som er blevet digitaliseret og tilgængeliggjort. Arkivalier indeholder oplysninger om skoleplaner, undervisningsplaner, eksamenskarakterer, navne på eleverne. Embedsbøger indeholder også oplysninger om læreren. Embedsbøger, dagbøger mv. indeholder en enorm informations kilde omkring skolevæsnet i kommunen samt skolernes dagligdrift. 

 

Astrup Skole

Astrup Skole blev flyttet fra Astrup til Borrisholt omkring år 1901. I perioden 1944 til 1963 foregik fagene sløjd og husgernings i lokaler på Astrup Rådhuset. Fra 1963 bliver den nye Astrup Centralskole bygget og siden skolen haft til huse på sin nuværende adresse. Skolen gennemgik en større renovering omkring 1983 og holder 25 års jubilæum i 1988. Skolen har siden 2015 været en friskole.

Følgende kilder er blevet retodigitaliseret  

Embedsbog 1901-1945

Embedsbog 1913-1950

Dagbog 1930-1936

Sangprotokol 1913-1929

Dagbog for undervisning i legemsøvelser 1920-1923

Undervisningsplaner 1930-1936

Eksamensprotokol 1896-1925

Eksamensprotokol 1900-1926

Eksamensprotokol 1926-1936

Sønderskov Skole

Sønderskov Skole stiftet i 1896. I 1944 fik skolen sammen med andre sogne skoler i området adgang til sløjd og husgerning lokaler på Astrup Rådhuset. I 1963 bliver skolen lagt under Astrup Centralskole.

Embedsbog 1901-1933

Eksamensprotokol 1932

Klastrup Skole

Grundlagt i 1889 eksisterede frem til 1963 hvorefter skolen blev lagt under Astrup Centralskole. I 1944 fik skolen sammen med andre sogne skoler i området adgang til sløjd og husgerning lokaler på Astrup Rådhuset.

Embedsbog 1900-1922

Dagbog 1889-1918

Dagbog 1918-1924