Bestil arkivalier

Her kan virksomheder, borgere og forskere søge om adgang efter arkivlovens regler ved brug af MitID. Du kan finde nogle af arkivalierne ved at søge i arkiv.dk.

Inden du søger om adgang til arkivalier, så søg i vores samling på arkiv.dk (se: Søg i vores samling). Vi vil gerne at du angiver arkivfond (A- eller Æ-nummer) eller Billeder (B- eller Ø-nummer), registreringstitel, løbenummer (kassenummeer), titel på protokol, journal eller sag. 

Bestil arkivalier

Mange arkivalier er tilgængelige, men enkelte er ikke. Der kan søges tilladelse til at se dem ved at udfylde udfylde nedenstående formular. Formularen vedhæftes bestillingen. 

Ansøgning om adgang til ikke-tilgængelige arkivalier

Jvnf. prislisten, så koster det 250 kr. pr halve time (den første halve time er gratis), hvis det er en arkivar, som skal foretage en arkivundersøgelse. Du undgår det ved at bestille arkivalierne til vores læsesal og herefter selv undersøge, om arkivalierne indeholder de oplysninger, som du er interesseret i. 

Du vil modtage arkivalierne via din E-Boks. Hvis du er fritaget digitalpost (E-Boks) eller ikke har MitID, så kontakt Hjørring Kommunearkiv pr. telefon 7233 3310