Primærkommuner 1970-2006

Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev de tidligere sognekommuner og købstadskommunen lagt sammen til i alt 4 primære kommuner, der i dag udgør hele Hjørring kommune.

Det betyder, at hvis du er interesseret i Hjørring Kommunes historie og arkivalier fra tidsperioden fra 1970 til 2006, skal du søge specifikt efter de 4 kommuner, denne har været inddelt i frem til 2006.

Disse primære kommuner hed:

 • Hjørring Kommune.
 • Hirtshals Kommune.
 • Løkken-Vrå Kommune.
 • Sindal Kommune.

Hvad finder jeg?

På Hjørring kommunearkiv kan du finde dokumentation for alle beslutninger, sager og handlinger den kommunale ledelse og forvaltning har foretaget og beskæftiget sig med på vegne af kommunens borgere. Denne dokumentation udmunder sig i samtlige forhandlings- eller beslutningsprotokoller, journalsager, mødereferater og meget mere.

Disse er bevaret i form af Arkivfonde og Arkivserier, hvilket betyder, at al dokumentation af kommunalt arbejde er bevaret samlet, hvormed du som borger kan få adgang til kommunernes samlede arbejde. I denne periode blev der både produceret papirarkivalier og digitale arkivalier, i takt med at de kommunale
myndigheder og institutioner i stige grad begyndte at arbejde med elektroniske værktøjer og systemer.

I henhold til arkivloven er digitale data og arkivalier som udgangspunkt ikke-tilgængelige(Arkivlovens §30). Mange arkivalier er derfor offentligt tilgængelige, men det gælder ikke alle. Men man har ret til at søge adgang til ikke-tilgængelige arkivalier.

Sådan gør du

Du finder frem til offentligt tilgængeligt materiale ved at søge i Hjørring Kommunearkivs samling på arkiv.dk. 

I vejledningen ”Søg i Hjørring Kommunearkivs samling” bliver du introduceret til, hvordan du generelt søger i arkivets samlinger på arkiv.dk, så læs denne inden du går videre. I søgefeltet på arkiv.dk søger du på navnet på den primære kommune, du er interesseret i (eller alle fire én ad gangen). Som søgeresultat vil du finde frem til følgende arkivfonde:

 • A4001 Hjørrring Kommune efter 1970
 • A4003 Løkken-Vrå kommune
 • A4004 Sindal kommune efter 1970
 • A4005 Hirtshals Kommune efter 1970

Ved at klikke dig ind på hver af disse arkivfonde, vil du finde oplysninger om kommunen, dens tilblivelse og hvilke arkivalier, der kan findes i arkivfonden, hvormed du kan specificere din bestilling med løbenumre og lignende informationer. Dette involverer løbenumre på forhandlingsprotokoller, journalsager, osv.

På Hjørring Kommunearkivs hjemmeside, under menuen ”Søg i vores samling”, kan du finde en oversigt over afleverede data fra Hjørring Kommune, der kan hjælpe dig med at finde de relevante oplysninger, du skal bruge til at bestille og bese de digitale arkivalier. Oversigten er emneinddelt og ordnet efter Form
klassifikationerne, hvilket betyder at de offentlige opgaver er kategoriseret i et emnehierarki på fire niveauer, der stemmer overens med og kan kobles til myndighedernes eller domænernes egne klassifikationssystemer.

I ansøgningsformularen bliver du bedt om at tilkendegive, med hvilket formål du ønsker adgang til materialet. Hjørring Kommunearkiv vil herefter vurdere og give en tilbagemelding, om din ansøgning er bevilliget. Digitale arkivalier kræver både Datatilsynets og kommunens samtykke, hvilket kan have
indflydelse på svartiden, selvom vi bestræber os på at besvare din ansøgning så hurtigt som muligt. Hjælp til selve bestillingen kan ligeledes findes i vejledningen ”Søg i Hjørring Kommunearkivs Samling”. 

I bestillingsformularen vil du blive bedt om at angiver så præcist som muligt, hvad du leder efter. Det er bl.a. oplysninger såsom:

 • A- eller Æ-nummer (Arkivfond) eller B- eller Ø-nummer (billeder). 
 • ArkivID(registreringsnummer).
 • Registreringstitel.
 • Journal- eller sagsnummer.

Hvis du ikke kan finde disse oplysninger, skal du ikke give op, men derimod bare beskrive arkivalierne så udførligt, som du kan.