Søg efter sognekommune, frem til 1970

Før kommunesammenlægningen i 1970 var det geografiske områder, der i dag udgør Hjørring Kommune, delt op i Sognekommuner.

En sognekommune var en kommune, der blev styret af et sogneråd, der blev ledet af en sognerådsformand. Sognekommunernes forhandlingsprotokoller, også almindeligt kendt som sognerådsprotokollerne, kan alle findes og læses digitalt på Hjørring Kommunearkivs hjemmeside i pdf-format.

Sognerådenes administrationsapparat har varieret meget i størrelse over tid, og i forhold til kommunernes indbyggertal. Derfor kan der være nogle sognekommuner, der har mere materiale tilknyttet end set hos andre. I disse forhandlingsprotokoller oplyses eventuelle journalsager med journalnumre, efter  et journalsystem, som blev kaldt Oddersystemet.

Det er vigtigt at huske, at Hjørring Kommunearkiv varetager bevaringen af offentlige arkivalier fra Hjørring Kommune og dens institutioner så langt tilbage som til 1842. Ønsker du adgang til ældre arkivalier, skal du søge i Rigsarkivets søgemaskine Daisy.

Sådan gør du

For at få adgang til de digitaliserede og online udgaver af forhandlingsprotokollerne på Hjørring Kommunearkivs hjemmeside, skal du gøre således:

  • Først vælges ”Se Kilder” i menuen
  • Herefter vælges muligheden ”Sognerådsprotokoller”
  • Herefter arbejder du baglæns ved først at vælge ud fra kommunesammenlægningen i 1970.
  • Derefter, hvilken forhandlingsprotokol du ønsker at læse, fordelt efter sognekommune og årstal.
    • Find hjælp i ”Oversigt over tidligere kommuner fra før 2007”.

Arkiv.dk

På arkiv.dk kan du også søge efter de enkelte sognekommuner, hvormed du kan finde oplysninger om de kommunale arkivalier, der er tilknyttet den specifikke sognekommune.
Som eksempel, kan man søge på ”Astrup” (1.).

  • Herved kan du finde frem til Arkivfonden ”Astrup Sognekommune” (2.) med a-nummeret ”A4012” (3.).
  • Når du klikker ind på denne, kan du under ”Yderligere indhold” (4.) se, hvilke andre arkivalier der er tilknyttet denne arkivfond, samt hvilke løbenumre og registreringsnumre du skal anvende til at bestille de fysiske arkivalier og se dem på Kommunearkivet.
  • Måden du bestiller disse arkivalier, til at blive beset i fysisk form, er beskrevet i vejledningen ”Søg i Hjørring Kommunearkivs samlinger”.

Sognekommunernes udvikling - Forvirret?

Fra 1842 til 1970 blev mange af sognekommunerne delt og samlet af forskellige årsager, hvilket kan få betydning for din søgning, eftersom de kommunale arkivalier er sorteret efter, hvordan kommunerne blev fordelt. Derfor kan du herunder finde en oversigt over, hvordan sognekommunerne blev inddelt over tid, så du ved præcist, hvilken sognekommune du skal bruge for at kunne finde de oplysninger, som du søger.