Oversigt over afleverede data fra Hjørring Kommune

Hjørring Kommunearkiv bevarer data og dokumenter fra IT-systemer, som har væsentlig interesse for borgere, kommunale myndighed og forskning.

Oversigten indeholder oplysninger om hvilke data, der er afleveret til Hjørring Kommunearkiv. Listen er ordnet efter FORM klassifikationerne. Under bestilling af arkivalier kan der søges om adgang til digitale arkivalier. Adgang til digitale arkivalier reguleres af gældende bestemmeler i Arkivloven.

Der kan søges adgang til digitale arkivalier på følgende måde:

  1. Man har ret til at fremsætte begæring om indsigt i sine egne oplysninger, som er omfattet af lov om behandling af personoplysning (Arkivlovens §42)
  2. Digitale data er som udgangspunkt ikke-tilgængelige. Men man har ret til at søge adgang til ikke-tilgængelige arkivalier(Arkivlovens §30). Tilladelsen gives af Hjørring Kommunearkiv og Hjørring Kommune. Hvis behandlingen er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, skal datatilsynet give samtykke til at udlevere oplysningerne(Arkivlovens §34). 

Arbejdsmarked

Borgerskab

Dagtilbud

Ejendomme & byggeri

Energi- og vandforsyning

Erhverv

Fritid & idræt

Fysisk planlægning & geodata

Kommunens økonomi

Kultur

Miljø

Myndighedens bygninger & arealer

Myndighedens driftsmateriale, varer & tjenesteydelser

Myndighedens IT

Myndighedens personale & frivillige

Myndighedens økonomi

Natur & klima

Redningsberedskab

Samfundsstruktur

Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering & statistik

Skatter & afgifter

Social service & omsorg

Sundhed

Trafik & Transport

Trafikinfrastruktur

Uddannelse & undervisning

 Ønsker du adgang til digitale arkivlier, så gå til Bestilling af arkivalier