Sognerådsprotokoller

Se Hjørring Kommunearkivs sognerådsprotokoller her.

I sognerådsprotokollerne er det muligt at se store og små beslutninger der er blevet truffet i lokalområderne i Vendsyssel. Med hensyn til overskueligheden, er protokollerne blevet opdelt efter år. Yderligere er det muligt at søge i de enkelte protokoller efter mødedatoer. 

Siden her vil løbende opdateret med flere sognerådsprotokoller.

Se sognerådsprotokollerne her:

Tårs Sognekommune

Ugilt - Tårs Sognekommune