Velfærdsstaten

I Danmark har vi et af de mest veludbyggede velfærdssystemer i verden. Mister du dit arbejde, eller er du for svagelig eller syg til at passe på dig selv, så kan du få hjælp fra staten.

Sådan er det ikke alle steder i verden og det har heller ikke altid været tilfældet herhjemme. Socialreformen fra 1933, blev startsuddet til det moderne velfærdssystem, og rundt omkring i kommunerne blev der oprettet børneværn, socialkontorer og alderdomshjem. Kilderne vedrørende velfærdsstaten er opdelt i de følgende undergrupper.

Steinckes Socialreform

Børneforsorg

Fattigvæsenet

Ældreforsorg