Forsyningsvæsenet

Den teknologiske udvikling fra midten af 1800-tallet og frem til 1930’erne medførte store forandringer i, hvordan folk levede deres liv. Det var i denne periode, at vandværker og gasværker fik deres afgørende gennembrud og udbredelse.

På denne side kan du finde et udvalg af spændende kilder fra Hjørring Kommunearkiv. Kilderne kan være med til at fortælle historien om, hvordan byerne i Vendsyssel blev præget af de nye teknologiske muligheder. De udvalgte kilder er velegnet til undervisning i folkeskolen, og er udvalgt ud fra kriterier om, at eleverne skal kunne danne sig et billede af, hvordan disse forsyningsværker var med til at forbedre deres forfædres liv, og hvordan de i dag kan mærke effekten af dem.

De udvalgte kilder er eksempler på nogle af de forbedringer -og ulemper som disse teknologiske fremskridt bragte med sig.

Kilderne er inddelt i følgende emner:

Kilder om vandets historie

Kilder om gassens historie