Det danske demokrati og kvinders valgret

Danmark har officielt haft en demokratisk styreform siden 1849, hvor grundloven blev til. Der er dog stor forskel på demokratiet dengang og i dag.

Før 1915 var det fx kun omkring 14 % af befolkningen, der havde stemmeret. Dem, som ikke måtte stemme, er senere blevet kaldt de fem f’er: Fruentimmere, fattige, forbrydere, fjolser og folkehold (tjenestefolk). De eneste, der havde stemmeret, var mænd over 25 år, som havde en ejendom, som betalte skat og som ikke var straffede. Kilderne er opdelt i følgende grupper:

Byrådsvalget i 1894

Kvinders Valgret

Fattigfolk og valgretten

Valgprocedurer og folkeafstemninger

Blandt kildematerialet findes en del avisudklip. Gå selv på opdagelse i de gamle aviser på mediestream.dk