Ugilt Sognekommune

Oprindelig en del af Tårs-Ugilt Sognekommune indtil 1885. Indgik i Sindal Sognekommune 1966-1970. Klik på den enkelte protokol.

Ugilt forhandlingsprotokol for det sociale udvalg 1933-1935