Skallerup-Vennebjerg Sognekommune

Skallerup-Vennebjerg Sognekommune blev en del af Hjørring Kommune efter 1970. Klik på den enkelte protokol.

Skallerup-Vennebjerg forhandlingsprotokol for socialudvalg 1933-1935