Horne-Asdal Sognekommune

I 1963 ændrede Horne-Asdal Sognekommune navn til Hirtshals Sognekommune. Klik på den enkelte protokol.

Horne-Asdal forhandlingsprotokol for socialudvalget 1820-1862

Horne-Asdal forhandlingsprotokol for socialudvalget 1933-1935