Vendsyssel Historiske Museum

Hjørring Kommunearkiv er en afdeling under Vendsyssel Historiske Museum. Det vil sige, at Vendsyssel Historiske Museum overfor Hjørring Kommune har ansvaret for driften af Hjørring Kommunearkiv

Om Vendsyssel Historiske Museum

Vendsyssel Historiske Museum har mere end 125 års erfaring med indsamle og formidle Vendsyssels kulturarv. Formidlingen foregår via udstillingsstedet i Museumsgade i Hjørring samt Hirtshals Museum, Bunkermuseet, Landbrugsmuseet i Mosbjerg og Tornby Skudehandel. 

Vendsyssel Historiske Museum består af afdelingerne

  • Hjørring Kommunearkiv
  • Historisk Arkiv
  • Skoletjenesten
  • Historie
  • Arkæologi 

Arkæologi

Museets arkæologiske samlinger rummer tusindvis af genstande, der tilsammen giver et levende indtryk af fortidens Vendsyssel. Hvert nyt fund, der indlemmes i samlingen, giver ny viden om vor fælles kulturarv.

Vendsyssel Historiske Museum indsamler, registrerer, bevarer, forsker i og formidler fortiden. Som statsanerkendt kulturhistorisk museum varetager Vendsyssel Historiske Museum arkæologien i Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Læsø Kommuner. Arkæologien har hovedsæde på museet i Hjørring. Herfra tager arkæologerne ud i store dele af Vendsyssel og udgraver egnens fortidsminder. Der ligger talrige fortidsminder i det nordjyske landskab, som i stigende grad bliver berørt af bygge- og anlægsvirksomhed. En af arkæologernes helt store opgaver er at vejlede bygherrer om arkæologi i relation til deres anlægsarbejde – en service der er gratis.

Historie

Vendsyssel Historiske Museums nyere tids afdeling indsamler genstande fra perioden 1536 til i dag. Genstanden skal være produceret i eller have en anden form for tilknytning til det geografiske område, der udgør Hjørring Kommune. Vendsyssel Historiske Museum får tilbudt mange genstande, men det er jævnligt, at museet er nødsaget til at takke nej til tilbudet. Ønsker man at aflevere en genstand til museet, er det en fordel, at man kontakter os inden.

Vendsyssel Historiske Museums genstandssamling fra Nyere tid (1536 til i dag) består af omkring 31.000 genstande. 

Vendsyssel Historiske Museums indsatsområder koncentrerer sig omkring seks primære og tre sekundære temaer, nemlig Byhistorie, Kystkultur, Landbrug og Livet på landet, Tekstiler, Håndværk, Boligkultur, Ovnplader, Slavekrigen og Legetøj. Fire af temaerne (Landbrug, Håndværk, Tekstiler og Boligkultur) er specifikt nævnt i museets vedtægter.

Historisk Arkiv

Arkivet indsamler, sikrer og formidler materiale og oplysninger om byens og egnens historie. Historisk Arkiv mener, at informationer fra vores kulturarv skal være frie, og at den viden der ligger i vores samlinger, så vidt muligt skal være tilgængelige for alle. Hovedparten af vores samlinger er således tilgængelige på arkivets læsesal og kan søges frem på arkiv.dk. Det er gratis at benytte Historisk Arkiv. I visse tilfælde vil der dog blive opkrævet et mindre ekspeditionsgebyr.

Skoletjenesten

Skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum blev oprettet i 1992 af de daværende Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå og Sindal kommuner som en del af kommunernes skolevæsner. Base blev Vendsyssel Historiske Museums hovedafdeling i Hjørring.

Skoletjenestens formål er med udgangspunkt i folkeskolens fagmål, at formidle natur- og kulturfag. Dette skal ske ved direkte formidling til eleverne på relevante lokaliteter i Hjørring Kommune på en sådan måde, at eleverne oplever denne som relevant, aktiv og lærerig. Indirekte skal den ske gennem lærerkurser og udarbejdelse af undervisningsmaterialer. Gennem samarbejde med relevante lokale institutioner og foreninger udvides mulighederne for undervisningssteder.