Lokalarkiverne i Hjørring Kommune

Lokalarkiverne i Hjørring Kommune gør et stort arbejde for at indsamle, registrere og bevare vores fælles historie og fortid

Du kan finde netop det lokalarkiv (LHA), som du ønsker at kontakte lige her.

Bindslev Egnssamling

 

Arkivnr. 860-09
Arkivnavn Bindslev Egnssamling
Adresse Skolegade 2, 9881 Bindslev
Telefon 61299250
Email hans.henrik@aaskoven.org
Område Bindslev Sogn
Åbningstider Tirs. 14-16 eller efter aftale
Hjemmeside www.bindslevegnssamling.dk
Facebook.  

Formålet

 • at indsamle, registrere og opbevare lokalhistorisk materiale, som sognets beboere måtte være interesseret i at få bevaret for eftertiden.
 • at fremme og styrke den almene interesse for egnens historie og medvirke til bevarelse af effekter af historisk værdi for Bindslev Sogn.
 • at det indsamlede materiale registreres og opbevares betryggende og er sikret offentlig eje og adgang med fast åbningstid, dog således at SLA's regler for tilgængelighed respekteres

Bjergby-Mygdal LhA

 

Arkivnr. 860-19
Arkivnavn Bjerby-Mygdal LhA
Adresse Asdalvej 14, 9800 Hjørring 
Telefon  
Email bmlokal@hotmail.com
Område Bjergby-Mygdal sogne
Åbningstider man. 14-17
Hjemmeside bjergbymydgallokalhistorisk.dk
 Facebook Bjergby-Mygdal Arkivet

 

Foreningen er stiftet 1988. Foreningens formål er at sikre, at dokumenter,billeder, historier og andet fra vore 2 sogne kan indsamles, registreres, arkiveres og opbevares, så eftertiden kan få glæde deraf. Desværre kan vi ikke påtage os at arkivere genstande, da pladsen i arkivet er særdeles begrænset.

Ved et besøg i arkivet er det muligt at få hjælp af vore arkivarer, og det er også muligt at møde et medlem af bestyrelsen. I årets løb forsøger bestyrelsen at formidle noget af den spændende viden om Bjergby og Mygdal, som arkivet rummer, til offentligheden. Det sker bl.a. ved udstillinger og møder samt ved information i bladet To Sogne. Der inviteres til en årlig udflugt, der altid har et historisk indhold.

LhA for Harritslev-Rakkeby

 

Arkivnv. 860-16
Arkivnavn LhA for Harritslev-Rakkeby
Adresse "Uhrensholdts Gård", Jernbanegade 8D, 9760 Vrå
Telefon 98 99 90 99 (formand)
Email harritslev.rakkeby@gmail.com
Område Harritslev og Rakkeby sogne
Åbningstider 1. ons. i måneden 19-21 og 3. ons i måneden 14-16
Hjemmeside  
Facebook  

Fra 2008 har foreningen haft til huse i Uhrenholdts Gård, Jernbanegade 8D, 9760 Vraa. Der har foreningen indrettet sig i et hjørne af det lokale hvor Vraa Arkiv holder til.

Der er normalt åbent til arkivet den første onsdag i måneden fra kl. 19-21, og tredje onsdag fra kl. 14-16 i vinterperioden. Her er der altid nogen tilstede, der vil være behjælpelig med at finde materialer frem. Arkivet er
også modtageligt for alle effekter, der kunne have historisk værdi, så som bøger, papirer, billeder og lignende, også gerne som kopi, hvis man ikke er interesseret i at forære effekterne væk, så spørg endelig først inden i
smider noget ud

LhA for Hirtshals og Omegn

 

Arkivnr. 860-20
Arkivnavn LhA for Hirtshals og Omegn
 Adresse J. Fibigersgade 26, 9850 Hirtshals
Telefon 50547291
Email hirtshalslokalarkiv@gmail.com
Område  Hirtshals og Omegn
Åbningstider tors. 13-17
Hjemmeside www.hirtshals-lokalarkiv.dk
Facebook Hirtshals lokalhistoriske Arkiv

I efteråret 1978 afholdt LOF et aftenskolekursus om Hirtshals lokalhistorie.

På baggrund af den store interesse for emnet blev der senere indkaldt til et møde, hvor der blev nedsat et udvalg med Knud Tophøj som formand.
Udvalget skulle forberede oprettelsen af en egentlig lokalhistorisk forening. Den 22. februar 1979 blev der på Hirtshals Skole holdt stiftende generalforsamling for "Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals Kommune"
med formålet "at formidle lokalhistoriske studier og viden og udbrede kendskabet til egnens historie".

LhA for Jelstrup, Lyngby og Rubjerg Sogne

 

Arkivnr. 860-07
Arkivnummer Lokalhistorisk forening for Jelstrup, Lyngby og Rubjerg Sogne
Adresse "Multihuset" Smedevej 8b, Rubjerg 9480 Løkken,
9480 Løkken
Telefon 30 13 66 12
Email joernrugtved@gmail.com
Område Jelstrup, Lyngby og Rubjerg sogne
Åbningstider 1. tirs i måneden kl. 19.30 - 21.30
Hjemmeside  
Facebook  

Lendum Sogns LhA

 

Arkivnr. 860-03
Arkivnavn Lendum Sogns LhA
Adresse Enghavevej 6 Lendum, 9870 Sindal
Telefon  
Email erik-nyholm@mail.tele.dk
Område Lendum Sogn
Åbningstider Tirs. i lige uger 14:30-17:00. skoleferier lukket
Hjemmeside  
Facebook  

Løkken Lokalhistoriske Arkiv

 

Arkivnr. 860-18
Arkivnavn Løkken Lokalhistoriske Arkiv
Adresse Harald Fischersvej 30B, 9480 Løkken
Telefon  
Email loekkenarkiv@gmail.com
Område Fureby sogn og nærmeste omegn i tidl. Løkken-Vrå
Kommune
Åbningstider Åbent torsdage 19.00 – 21.30 (undtagen helligdage)
Hjemmeside www.loekkenmuseum.dk/
Facebook Løkken Museum

Henvendelse til Helle Bæk Nielsen, tlf. 20 75 51 01 eller loekkenarkiv@gmail.com eller til Søren Jensen, tlf. 28 61 01 49.

Løkken Lokalhistoriske Arkiv er p.t. ved at registrere billeder elektronisk i programmet Arkibas4, som gør det meget nemmere at finde billeder om bestemte personer, ejendomme m.m.

Efterår og vinter er det tid til at forske i slægten og egnen. På lokalhistorisk arkiv kan vi måske hjælpe med billeder, dokumenter, kirkebøger, folketællinger m.m.

Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn

 

Arkivnr. 860-02
Arkivnavn Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn
Adresse Kvanvej 4, 9850 Hirtshals
Telefon 21480611
Email christen@live.dk
Område Maarup, Skallerup og Vennebjerg sogne
Åbningstider 1. man i md 16-18 samt efter aftale. Lukket i
skoleferier
Hjemmeside  havkystfolk.dk 
Facebook  

Arkivet er en del af Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn.

 • Vi indsamler, registrerer, bevarer og formidler den lokale historie for Lønstrup, Skallerup, Vennebjerg, Rubjerg og Mårup sogne.
 • Medlem af SLA – Sammenslutningen af LokalArkiver i Danmark.
 • Din garanti for at det indsamlede materiale forbliver offentligt tilgængeligt

Mosbjerg Lokalhistoriske Arkiv

 

Arkivnr.  860-04
Arkivnavn Mosbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Adresse Jerupvej 485 Mosbjerg, 9870 Sindal
Telefon 20206697/22459409
Email  
Ormråde Den gamle Mosbjerg kommune (inkl. Tolne)
Åbningstider Hver mandag kl. 19-21. Lukket i skoleferie
Hjemmeside  
Facebook  

Sindalegnens Lokalhistoriske Arkiv

 

Arkivnr. 860-08
Arkivnavn Sindalegnens Lokalhistoriske Forening
Adresse Sindal Skole, Islandsgade 21, 9870 Sindal
Telefon  
Email info@sindalhistoriskearkiv.dk
Område Astrup-Sindal, Ugilt og Tolne sogne i Sindal Kommune
Åbningstider tirs 19.30-, undtaget skoleferie-fridage
Hjemmeside /www.sindalhistoriskearkiv.dk/
Facebook  

Ligger du inde med noget af følgende fra Sindal, Astrup og Ugilt Sogne hører vi gerne fra dig.

Lokalhistorie, gode historier, overleveringer, levnedsbeskrivelser, gamle protokoller, skøder, gamle bøger m.v. Lokalhistoriske billeder, fotos, postkort og lignende af huse, steder, personer. Gamle film og video af lokalhistorisk karakter. Slægtshistorie, anetavler, diverse
attester, gamle breve m.v. - og mange andre gamle ting, som skal gemmes for eftertiden. Vi modtager med stor tak materialerne som gave, men vil også være glade og taknemlige for evt. at låne disse til
affotografering, fotokopiering, mv.

Tornby-Vidstrup Sognearkiv

 

Arkivnr. 860-10
Arkivnavn Tornby-Vidstrup Sognearkiv
Adresse Hovedvejen 59 Tornby, 9850 Hirtshals
Telefon  
Email tvarkiv@gmail.com
Område Tornby og Vidstrup sogne i tidl. Hirtshals Kommune
Åbningstider Ons. kl. 15-17
Hjemmeside www.tornbygk.dk
Facebook Tornby-Vidstrup Sognearkiv

Arkivets Samlinger:

 • Kirkebøger, folketællinger, lægdsruller, matrikelkort, protokoller, regnskabsbøger, erindringer.
 • P. Christensens store samling af egnshistorie (P. Christensen var lærer i Tornby 1915-1953).
 • Avisudklip tilbage til 1800-tallet.
 • Ca. 2000 fotos af personer, gårde, huse, landskaber m.m., videooptagelser og lydbånd.

En stor del af arkivets samlinger er registreret online. Søg under TornbyVidstrup Sognearkiv i www.arkiv.dk

Lokalhistorisk Arkiv for Tversted-Uggerby og Sørig

 

Arkivnr. 860-11
Arkivnavn Lokalhistorisk Arkiv for Tversted-Uggerby og Sørig
Adresse Klitgården Tversted, Østervej 10, 9881 Bindslev
Telefon 20471475
Email varimgaard@gmail.com
Område Tversted, Uggerby og Sørig sogne
Åbningstider man. 15-17
Hjemmeside http://www.tversted-lokalarkiv.dk/
Facebook  

Ligger du inde med noget af følgene fra Tversted, Uggerby eller Sørig Sogne hører vi gerne fra dig.

Lokalhistorie, gode historier, overleveringer levnedsbeskrivelser, gamle protokoller, skøder, gamle bøger m.v . Lokalhistoriske billeder, fotos, postkort og lignende af huse, steder og personer . Gamle film og
video af lokalhistorisk karakter. Slægtshistorie, anetavler, diverse attester, gamle breve m.v. - og mange andre gamle ting , som skal gemmes for eftertiden.

Vi modtager med stor tak materialerne som gave, men vil også være glade og taknemmelige for evt. at låne disse til affotografering , fotokopering, mv.

Tårs Lokalhistorisk Arkiv

 

Arkivnr.  860-15
Arkivnavn Tårs Lokalhistorisk Arkiv 
Adresse Tårs Skole Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs
Telefon 96781008 / 51442460
Email arkiv@loktaars.dk
Område Tårs sogn
Åbningstider Man. 15-17. Lukket i juli måned
Hjemmeside http://loktaars.dk/
Facebook Lokalhistorisk Arkiv Taars

Tårs har bl.a. følgende arkivalier:

 • Tårs et sogn i Vendsyssel I og II
 • Kirkebøger Tårs sogn (kopier) fra 1715 – 1891
 • Kirkebøger fra omkringliggende sogne (mikrokort)
 • Folketællinger Tårs sogn (afskrifter) fra 1787 – 1921
 • Fæsteprotokoller fra Boller Gods og Aas Hovedgaard (mikrokort)
 • Realregister 1850 - 1950 for sognets ejendomme
 • Tårs Sogneråd Protokolkopier 1842 – 1933
 • Mange lokalhistoriske billeder
 • Ugeposten 1946 - 1970 på mikrofilm
 • Lokalhistoriske udklip fra Vendsyssel Tidende samt fra Nordjyske Tidende
 • Indskannede udklip
 • Matrikel - og sognekort m. m.

Vejby Lokalhistoriske Arkiv

 

Arkivnr. 860-12
Arkivnavn Vejby Lokalhistoriske Arkiv
Adresse Vejby Gl. Skole Vejbyvej 603, 9760 Vrå
Telefon  
Email  vejbyvej742@gmail.com
Område Vejby og Sejlstrup sogne
Åbningstider 2. ons i hver md. (undt. Juni-juli-aug.) samt efter
aftale
Hjemmeside https://vejby-i-vendsyssel.dk/
Facebook  

Arkivet besidder en ganske stor samling af dokumenter, dagbøger og protokoller m.v., der har eller havde relation til Vejby.

Lokalhistorisk Arkiv blev formelt stiftet på Vejby Beboerforenings generalforsamling d. 10. marts 1999, men allerede i årene forinden havde Frede Jensen samlet gamle fotos og dokumenter, der kom til at danne grundlag for arkivet. Arkivet fik hjemsted i Vejby gl. Skole og åbnede for første gang for besøgende d. 12. januar 2000.
Vejby Lokalhistoriske Arkiv er en underafdeling af Vejby-Smidstrup Beboerforening. Arkivet bestyres af et udvalg, der har 4 medlemmer, hvoraf 1 er fra bestyrelsen for Vejby- Smidstrup Beboerforening. Udvalget aflægger egen beretning i forlængelse af Vejby-Smidstrup Beboerforenings ordinære generalforsamling.

Efter beretningen foretages valg af medlemmer til udvalget i henhold til de retningslinjer, der er udarbejdet for arkivet. 

Vejby-Smidstrup Beboerforening kan efter indstilling fra udvalget yde økonomisk støtte til arkivet.

Lokalhistorisk Arkiv for Vittrup og Omegn

 

Arkivnr. 860-17
Arkivnavn Lokalhistorisk Arkiv for Vittrup og Omegn
Adresse Løkkensvej 829A, Vittrup, 9480 Løkken
Telefon 24841478
Email  
Område  Børglum sogn 
Åbningstider Sidste ons i måneden kl. 19-21.00 samt efter aftale
Hjemmeside  
Facebook Lokalhistorisk Arkiv for Vittrup og omegn

Vittrup lokalarkiv har registreret og fotograferet samtlige husstande i Vittrup by, og med hjælp fra afdøde murermester Arne Pedersen, Vittrup, har arkivet fået en flot samling billeder med historisk beskrivelse af hver
enkelt husstand i byen.

Vittrup Lokalarkivs materialer kan ses i arkivets lokaler på Vittrup Efterskole

Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv

 

Arkivnr. 860-06
Arkivnavn Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv
Adresse Poulstrup Skolevej 3 Poulstrup (Skolens østfløj)
9760 Vrå
Telefon 98 98 80 63
Email lokalarkivet@poulstrup.net
Område Vrejlev-Hæstrup sogne i Hjørring Kommune
Åbningstider man 16-18
Hjemmeside  
Facebook  

Lokalhistorisk Arkiv har bl.a. mange billeder af en række Poulstrup-huse, som tidligere husede forskellige erhverv. Erhvervslivet holdt for alvor sit indtog i Poulstrup i 1886, hvor Vendsyssels allerførste andelsmejeri, Alfaholm, blev bygget i Poulstrup, og snart opstod et lille samfund med
servicevirksomheder for landbruget.

I Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv har man samlet et stort antal billeder og andre arkivalier fra hele Vrejlev-Hæstrup området. Det er også i det lokalhistoriske arkiv man finder den rigtige historie om prinsesserne
fra Rønnebjerg Storgård.

Men selvom man allerede har gemt meget til dokumentation for eftertiden, opfordres folk, der har gamle ting fra Poulstrup til ikke at smide historien væk. Send eller aflever i stedet de gamle billeder og dokumenter til lokalhistorisk arkiv, der bevarer det lokalhistoriske
materiale for eftertiden.

Lokal- og Slægtshistorisk Forening for Vrensted

 

Arkivnr. 860-13
Arkivnavn Lokal- og Slægtshistorisk Forening for Vrensted
Adresse  Stationsvej 12, 9480 Løkken
Telefon 98889205
Email  
Område Vrensted sogn
Åbningstider 1. man i md (juli undt.) maj-sept 19-21, okt-april 15-
17 samt efter aftale
Hjemmeside https://vrensted-lokalhistorie.dk
Facebook  

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i Vrensted sogn.

Dette sker dels ved at indsamle og arkivere bøger, billeder, protokoller, skøder, artikler, film, lydbånd m.m. med tilknytning til sognets beboere, foreninger og virksomheder i fortid og nutid, og dels ved at stille det
indsamlede til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed.

Materialerne er tilgængelige i arkivets åbningstid og ved henvendelse til arkivledelsen.

Vrå og Omegns Lokalhistoriske Arkiv

 

Arkivnr. 860-05
Arkivnavn Vrå og Omegns Lokalhistoriske Arkiv
Adresse "Uhrenholdts Gård" Jernbanegade 8D, 9760 Vrå
Telefon 98 98 00 67 / 21 72 52 87.
Email hanne@vraalokalarkiv.dk
Område Vrå og Em sogne
Åbningstider Tirsdage  kl. 14-17 eller efter aftale
Hjemmeside http://www.vraalokalarkiv.dk/
Facebook Lokalhistorisk forening for Vrå og Omegn

Arkivet har eksisteret siden 1983 og har derfor mange arkivalier af forskellige slags.

Bl.a. af originalt materiale kan bl.a. nævnes:

 • Protokoller og andet materiale fra forretninger, håndværkere og virksomheder.
 • Protokoller og andet materiale fra egnens foreningsliv.
 • Dokumenter som skøder,aftægtskontakter m.v., personarkiver samt breve, skudsmålsbøger og erindringer.
 • Vrå Avis fra 1959.
 • Avisudklip fra Vendsyssel Tidende, senere Nordjyske Stiftstidende fra 1983
 • Gamle skattebøger fra 1930-63.
 • Mostrup’s Vejvisere fra 1979 til dato.
 • skoleundervisningsbøger og anden trykt litteratur om egnen.
 • Vrå Højskoles årsskrifter fra 1915 til dato minus 1921 samt diverse billeder af højskolens lærere og elever. 
 • Gerda Jensens billeder af gravsten på Vrå Kirkegård 2012-13 med tilhørende database