Læsesal

Hjørring Kommunearkiv anvender Historisk Arkivs Læsesal, som har adressen Museumsgade 2, 9800 Hjørring. Historisk Arkiv er en del af Vendsyssel Historiske Museum.

Her kan du bese de arkivalier, som du har bestilt. Som regel vil arkivalierne blive skannet eller sendt, eller du kan tilgå dem via vores kildepakker. Men nogen gange kan det være nødvendigt at bese dem fysisk, og det er netop, hvad Læsesalen skal bruges til.

Du skal dog huske, at Læsesalen kun er åben på Historisk Arkiv for personligt fremmøde efter forudgående aftale tirsdage eller torsdage mellem kl. 10-16. Derfor skal du i kontakt med Historisk Arkiv inden, at du møder op.  Du retter henvendelse til arkivar Helle Thrane på telefon 3038 8603 eller skriver til mail

I Julimåned er Læsensalen lukket pga. ferie.