Værgeråd- og Børneværnsudvalg

Gå på opdagelse i forhandlingsprotokollerne for de mange Værgeråd- og Børneværnsudvalg frem til 1935.

Fra 1905 fik de såkaldte værgeråd, i hver enkel sognekommune og købstadskommune, til ansvar at skride ind over for forsømte, misrøgtede eller mishandlede børn. Værgerådene kunne gribe ind ved bl.a. at give barnet eller forældrene advarsler, sætte familien under tilsyn eller i værste fald kunne rådene få tvangsfjernet barnet og anbringe barnet uden for hjemmet.

I forbindelse med vedtagelsen af en ny lov om kommunernes styrelse i 1933, blev værgerådene nedlagt og afløst af Børneværnet. Børneværnet blev nedlagt i 1976.

Ups!

Inden du går i gang med protokollerne, er der nogle informationer, du bør vide, for at undgå forvirring:

  • Nogle gange har den pågældende myndighed skrevet videre i den samme protokol, på trods af de kommunale ændringer i 1933. Det betyder at oplysningerne fra Børneværnsudvalget skal findes i protokollen for Værgerådet.
  • Nogle af de digitaliserede protokoller har været for "tunge" til at hjemmesiden har kunnet visse dem. Derfor er disse protokoller blevet opdelt i en del 1 og del 2.
  • I de delte protokoller er siderne blevet lagt på siden, hvormed man skal benytte sig af roteringsværktøjerne i værktøjslinjen, der dukker op når du åbner protokollen.