Kildepakker vedr. fattiggårde

Her kan du se de arkivalier om fattiggårdene, som er blevet bevaret.

Fattiggården blev drevet af kommunerne.  Beboerne skulle arbejde for føden, og de blev blandt andet beskæftiget med kartning, stenslagning, landbrug, havearbejde, eller i værkstederne, hvor der blev lavet træsko, vævet stof og bundet børster. Der var regler for alt, både når det gjaldt arbejde, måltider og fritid. Fattiggården var kønsopdelt, og mange af beboerne var gamle medborgere. Der var også en del del børn på fattiggården. De kom alene eller sammen med deres forældre til fattiggården, hvor de boede indtil de var gamle nok til at komme ud at tjene. Beboerne fik mad og husly, men mistede retten til at stemme, til at stille op til valg og til at gifte sig.

På landsplan var der ca. 450 fattiggårde omkring 1900-tallet. Fattiggården var som regel den sidste udvej for et stort antal mennesker. I forbindelse med Socialreformen af 1933, som er en del af Kanslergadeforliget blev mange fattiggårde nedlagt. Socialreformen fastslog, at alle mennesker er ligeværdige, men fattigforsorgen fastholdt umyndiggørelsen af de fattige, de kunne kun gifte sig med tilladelse. Efterhånden blev fattiggårdene omdøbt til at være et forsorgshjem eller alderdomshjem. Restriktionerne i de borgerlige rettigheder, hvis man modtog fattighjælp, ophørte ved lov af 31.maj. 1961.

Fattiggårdene var spredt ud over Vendsyssel. Hvis du har lyst, kan du tage ud og se nogle af de steder, hvor fattiggårdene lå. Vi har lavet en lille rundtur, som du kan se her på Historisk Atlas (Husk! mange af fattiggårdene er i dag i privat eje, så det skal selvfølgelig respekteres). 

Tårs Fattiggård

Den har været drevet af Tårs Sognekommune.

Ved at trykke på linket, kan du se, hvad Tårs Fattiggårds arkiv byder på

Regnskab for Tårs Sognekommeun

Fattiggården Åsholm

Fattiggården Åsholm var drevet af Bindslev Sognekommune

Her kan du se de arkivalier, som fortæller historien om Fattiggården Åsholm 

Arkivalier vedrørende Fattiggården Åsholm

Tversted-Uggerby Fattggård

Tversted-Uggerby Fattiggård var drevet af Tversted-Uggerby Sognekommune

Selve fattiggården lå syd for Tversted. 

Her er de arkivalier, som er bevaret fra Fattiggården

Fattiggårdens inventarliste

Kassebog for fattiggården

Fattiggård i Skt. Hans-Skt. Olai Sognekommune

Fattiggården var drevet af Skt. Hans-Skt. Olai Sognekommune.

Fattiggården lå nord for Hjørring by, nær Skibsby.

Vælg det arkivalie, som du ønsker at læse.

Protokol over lemmerne og deres ejendele

Regnskabsprotokol

Kornbog for fattiggården

Inventarbog for fattiggården

Fattiggården for Børglum-Furreby sognekommune (Skjøttrup Fattiggård)

Her kan du se de arkivalier, som vedrører Skjøttrup Fattiggård.

Skjøttrup Fattiggård var drevet og administreret af Børglum-Furreby Sognekommune.

Skjøttrups Fattiggårds fattigprotokol

Husholdningsprotokol for Skjøttrup Fattiggård

Kassebog for Skjøttrup Fattiggård

Inventarprotokol for Skjøttrup Fattiggård

Kornbog for Skjøttrup Fattiggård

Grundtegning over Skjøttrup Fattiggård

Fattiggården for Bjergby-Mygdal Sognekommune

Her kan du se de arkivalier, som vedrører Bjergby-Mygdal Fattiggård

Bjergby-Mygdal Fattiggård var administreret og drevet af Bjergby-Mygdal Sognekommune. 

Kassebog for fattiggården 1869-1907

Kassebog for fattiggården 1869-1904

Kassebog for fattiggården 1904-1922

Arbejdsprotokol 1867-1897

Arbejdsprotokol 1897-1930

Protokol over beboere og inventar 1867-1903

Regnskab, kornbog og husholdningsbog 1867-1907

Mosbjerg Fattiggård

Mosbjerg Fattiggård var drevet af Mosbjerg Sognekommune.

I perioden før 1900 var Mosbjerg en del af Mosbjerg-Hørmested Sognekommune

Hermed materielet vedr. Mosbjerg Fattiggård.

Tegning over Mosbjerg Fattiggård

 Inventarlister mv. fra Mosbjerg Fattiggård

Kassebog 1898-1910

Kassebog 1911-1921

Kassebog 1921-1927

Regnskaber for Mosbjerg Sognekommune

Kassebog 1941

Thise Fattiggård

Hjørring Fattiggård

Hjørring Fattiggård ligger i Overgade 7, Hjørring. 

Det vides ikke med sikkerhed hvornår bygningen i Overgade 7 blev opført.

Den har fungeret som fattiggård siden 1910, arbejdsanstalt/fattiggård fra 1932/33 og plejestiftelse fra ca. 1939.

Hovedbog for Hjørring Fattiggård

Bikassebog for Hjørring Fattiggård

Fortegnelse over beborere

Arkivalier vedr. bespisning, reglement mv.

Kassebog 1910-1918 for Hjørring Fattiggård

Kassebog 1928-1936 for Hjørring Fattiggård

Inventarlisten for fattiggården

Protokol over forplejningsdage 1910-1917

Protokol over forplejningsdage 1927-1941

Tegning over Hjørring Fattiggård