Fattigvæsen og Socialudvalg

Gå på opdagelse i forhandlingsprotokollerne fra de enkelte sognekommuners Fattigvæsen og Socialudvalg.

På Hjørring Kommunearkiv er vi løbende igang med at gør muligheden for at dykke ned i Sognekommunernes historie mere og mere tilgængelig. En af de måder, vi gør det på, er ved at digitalisere forhandlingsprotokollerne fra Sognekommunernes Fattigvæsner og Socialudvalg, så man her på hjemmesiden kan læse protokollerne online i pdf-format. Nedenfor er listet de forskellige sognekommuner, som forhandlingsprotokollerne er sorteret efter.

Ansvaret for fattigforsørgelse og socialhjælp har altid været pålagt de lokale myndigheder. Frem til 1842 lå ansvaret hos sognedistrikterne. Efter 1842 blev ansvaret pålagt sogneforstanderskaberne, der efter 1867 var kendt som sognekommunernes sogneråd. Iht. loven om offentlig forsorg fra 1933, blev det kommunalbestyrelsens opgave at administrere den offentlige hjælp i form af et socialudvalg.