Alimentationsprotokoller

I dag tales der om Børnebidrag, men førhen skelnede man mellem om barnet var født udenfor eller indenfor ægteskab, hvormed der blev skelnet imellem Alimentationsbidrag og Underholdsbidrag. Nu har du muligheden for at udforske de mange oplysninger, der findes i Hjørring Kommunearkivs samlinger af  Alimentationsprotokoller frem til 1935/36 i deres digitaliserede udgaver her på arkivets hjemmeside.

Hvad finder jeg i protokollerne?
Alimentationsprotokoller indeholder oplysninger om opkrævning og betaling af bidrag fra barnefædre til deres børn, der er født udenfor ægteskab. Her kan man få oplysninger om:

  • Barnefaderen.
  • Barnemoderen.
  • Barnet.
  • Deres adresser.
  • Beløb på bidragene.
  • Beskrivelser af de forløb og forhandlinger der har været i forbindelse med bidragene.
  • Bemærkninger der kan have konsekvenser for betalingen af bidragene.
  • Årsager til bortfald af bidragsopkrævning.
  • Protokollerne er inddelt efter Alimentanten, altså Barnefaderen, og derefter kronologisk over bidragsbetalingens forløb.

Alimentationsbidrag, som det hed, galt fra bekræftelsen af faderskabet til barnets 18-års fødselsdag, medmindre bestemte forhold, så som hvis barnet eller faderen skulle være gået bort, skulle afbryde bidragsbetalingen tidligere. Bidraget bestod af almindelige bidrag til barnets forsørgelse, samt konfirmationsbidrag, der kunne bestå af varierende beløb.

Disse protokoller indeholder personfølsomme oplysninger, såsom navne, adresser, beløb og personlige bemærkninger, der ifølge Persondatabeskyttelsesloven og Arkivloven skal have en bestemt alder, før de må offentliggøres. Derfor har vi streget oplysninger ud, der er for nye til at blive offentliggjort.

Man har håndteret disse sager forskelligt fra Sognekommune til Sognekommune og Købstadskommune. Derfor vil struktureringen og mængden af detaljer for hver sag også variere fra protokol til protokol. Mængden af materiale varierer ligeledes fra Sognekommune til Sognekommune.

I nogle Sognekommuner har man behandlet sager om Alimentationsbidrag separat fra andre typer af bidragssager, imens man i andre Sognekommuner har behandlet sager om Alimentationsbidrag i de samme protokoller som Underholdsbidrag og andre bidragstyper.

Underholdsbidrag blev betalt af Barnefaderen til Barnemoderen efter en skilsmisse havde fundet sted, hvor Alimentationsbidrag blev betalt til barnet, født udenfor ægteskab.

 Hvis du ønsker adgang til flere oplysninger, så kan du finde information om det her

Astrup Sognekommune

Her er en Hovedbog for Underholdsbidrag blevet anvendt som Alimentationsprotokol.

Alimentationsprotokol 1933-1935

Bindslev Sognekommune

Denne Alimentationsprotokol indeholder både oplysninger om Alimentanter og "Løse Folk" i Bindslev.

Alimentationsprotokol 1925-1930 del 1

Alimentationsprotokol 1925-1930 del 2

Bjergby-Mygdal Sognekommune

Her er der medtaget en Underholdsprotokol, da Alimentanter også er anført i denne protokol.

Alimentationsprotokol 1899-1918

Underholdsbidrag 1933-1935

Harritslev-Rakkeby Sognekommune

Her er en Hovedbog over indbetaling og udbetaling af Underholdsbidrag blevet anvendt til også at indeholde oplysninger om alimentationsbidrag.

Hovedbog og journal over indbetaling og udbetaling af underholdsbidrag 1933-1935

 

Horne-Asdal Sognekommune

Her er alimentationsbidragene blevet ført ind i en protokol for Underholdsbidrag.

Alimentationsbidrag 1899-1922

Alimentationsbidrag 1932-1935

Alimentationsbidrag 1935

 

Hørmested Sognekommune

Alimentationsprotokollerne for Hørmested Sognekommune.

Alimentationsprotokol 1919-1933

Alimentationsprotokol 1932-1935

Lendum Sognekommune

Her er protokollen over Alimentanter (barnefædre) i Lendum Sognekommune.

Protokol over Alimentanter 1932-1933

Mosbjerg Sognekommune

Alimentationsprotokoller for Mosbjerg Sognekommune.

Alimentationsprotokol 1900-1906

Alimentationsprotokol 1906-1933

Mosbjerg-Hørmested Sognekommune

I Mosbjerg-Hørmested Sognekommune har man ført en Børnebidragsprotokol i stedet for en Alimentationsprotokol.

Børnebidragsprotokol 1880-1889

Rubjerg-Mårup Sognekommune

Her er en Hovedbog og Journal for indbetaling og udbetaling af Underholdsbidrag blevet anvendt som Alimentationsprotokol.

Alimentationsprotokoller 1933-1935

 

Sindal Sognekommune

Her er alimentationsbidrag fra andre kommuner blevet anført i protokollen for underholdsbidrag fra andre kommuner.

Underholdsbidrag for fremmede kommuner (Alimentationsprotokol) 1933-1935

 

Skallerup-Vennebjerg Sognekommune

Her er en Hovedbog og Journal for indbetaling og udbetaling af Underholdsbidrag blevet anvendt som Alimentationsprotokol.

Alimentationsprotokol 1933-1935

 

Tolne Sognekommune

Alimentationsprotokol for Tolne Sognekommune.

Alimentationsprotokol 1897-1934

 

Tornby-Vidstrup Sognekommune

Her er medtaget en protokol over bidragsmodtagere og pligtige, da alimentanter også indgår i denne protokol.

Alimentationsprotokol 1933-1935

Bidragspligtige og -modtagere (alimentation) 1933-1935

Tversted-Uggerby Sognekommune

Her er medtaget Hovedbøger og Journaler over indbetaling og udbetaling af underholdsbidrag, og en protokol over bidragspligtige og -modtagere, da alimentanter og alimentationsbidrag indgår i disse.

Bidragspligtige og -modtagere bortrejst eller afdøde 1933-1935

Hovedbog for Underholdsbidrag 1933-1936

Tårs Sognekommune

Alimentationsprotokoller for Tårs Sognekommune.

Alimentationsprotokol 1933-1936

Alimentationsprotokol 1934-1936

 

Ugilt Sognekommune

Alimentationsprotokoller, hovedbøger og journaler over indbetaling og udbetaling af Underholdsbidrag for Ugilt Sognekommune.

Alimentationssager 1891-1893

Kontoprotokol for Underholdsbidrag og Alimentation 1933-1936

Hovedbog for Underholdsbidrag 1933-1935

Underholdsbidrag fra fremmede kommuner 1934-1936

Vejby-Sejlstrup Sognekommune

Her er en hovedbog og journal for indbetaling og udbetaling af underholdsbidrag blevet anvendt som alimentationsprotokol.

Alimentationsprotokol 1934-1936

 

Vrejlev-Hæstrup Sognekommune

Alimentationsprotokoller for Vrejlev-Hæstrup Sognekommune.

Alimentationspligtige 1889-1890

Alimentationsprotokol 1907-1932

Alimentationsprotokol 1933-1936

Vrensted-Thise Sognekommune

Alimentationsprotokol for Vrensted-Thise Sognekommune.

Alimentanter 1890-1941 del 1

Alimentanter 1890-1941 del 2