Alimentationsprotokoller

I dag tales der om Børnebidrag, men førhen skelnede man mellem om barnet var født udenfor eller indenfor ægteskab, hvormed der blev skelnet imellem Alimentationsbidrag og Underholdsbidrag. Nu har du muligheden for at udforske de mange oplysninger, der findes i Hjørring Kommunearkivs samlinger af  Alimentationsprotokoller frem til 1935/36 i deres digitaliserede udgaver her på arkivets hjemmeside.

Hvad finder jeg i protokollerne?
Alimentationsprotokoller indeholder oplysninger om opkrævning og betaling af bidrag fra barnefædre til deres børn, der er født udenfor ægteskab. Her kan man få oplysninger om:

  • Barnefaderen.
  • Barnemoderen.
  • Barnet.
  • Deres adresser.
  • Beløb på bidragene.
  • Beskrivelser af de forløb og forhandlinger der har været i forbindelse med bidragene.
  • Bemærkninger der kan have konsekvenser for betalingen af bidragene.
  • Årsager til bortfald af bidragsopkrævning.
  • Protokollerne er inddelt efter Alimentanten, altså Barnefaderen, og derefter kronologisk over bidragsbetalingens forløb.

Alimentationsbidrag, som det hed, galt fra bekræftelsen af faderskabet til barnets 18-års fødselsdag, medmindre bestemte forhold, så som hvis barnet eller faderen skulle være gået bort, skulle afbryde bidragsbetalingen tidligere. Bidraget bestod af almindelige bidrag til barnets forsørgelse, samt konfirmationsbidrag, der kunne bestå af varierende beløb.

Disse protokoller indeholder personfølsomme oplysninger, såsom navne, adresser, beløb og personlige bemærkninger, der ifølge Persondatabeskyttelsesloven og Arkivloven skal have en bestemt alder, før de må offentliggøres. Derfor har vi streget oplysninger ud, der er for nye til at blive offentliggjort.

Man har håndteret disse sager forskelligt fra Sognekommune til Sognekommune og Købstadskommune. Derfor vil struktureringen og mængden af detaljer for hver sag også variere fra protokol til protokol. Mængden af materiale varierer ligeledes fra Sognekommune til Sognekommune.

I nogle Sognekommuner har man behandlet sager om Alimentationsbidrag separat fra andre typer af bidragssager, imens man i andre Sognekommuner har behandlet sager om Alimentationsbidrag i de samme protokoller som Underholdsbidrag og andre bidragstyper.

Underholdsbidrag blev betalt af Barnefaderen til Barnemoderen efter en skilsmisse havde fundet sted, hvor Alimentationsbidrag blev betalt til barnet, født udenfor ægteskab.

 Hvis du ønsker adgang til flere oplysninger, så kan du finde information om det her