Energikrisen 1973

I oktober 1973 udbryder der krig i Mellemøsten med Syrien og Egypten på den ene side og Israel på den anden. Krigen får stor betydning internationalt, da en af krigens følger er en enorm stigning i olieprisen.

Krisen nåede også helt til Danmark, hvor der blev gjort en række tiltag for at lære danskerne at spare på energien. Eksempelvis blev det i perioden fra d. 25. november 1973 til d. 17. februar 1974 forbudt at køre i bil om søndagen. Også i Hjørring var der bilfrie søndage. Som I kan se i kildematerialet nedenunder kunne man dog i særlige tilfælde få tilladelse til at køre om søndagen.

 

Energikrisen 1973

Hovedparten af kilderne her er eksempler på, hvilken indsats der blev gjort i kommunerne for at spare på energiforbruget. Gadelygter blev slukket, der blev lukket for det varme vand på skolernes toiletter og halvdelen af loftslyset på kommunekontoret i Hjørring blev slukket. Kilderne fortæller noget om, hvor omfattende krisen var og viser livet i en global verden, hvor en konflikt i Mellemøsten medfører, at eleverne på Hjørrings skoler kun kan vaske deres hænder i koldt vand.

Se kilder her:

Skrivelse til alle ansatte i Hjørring Kommune, 1973

Cirkulære vedrørende forbud mod søndagskørsel 1973

Handelsministeriets bekendtgørelse om forbruget af brændstof, 1973

Kørselstilladelse, Hirtshals kommune 1973

Kørselstilladelse, Sindal Kommune 1973

Ansøgning om dispensation til kørsel på en søndag, Hjørring Kommune 1973

Henstilling fra skoleforvaltningen, Hirtshals Kommune om at spare på energien 1973

Meddelelse fra Hjørring Varmeforsyning Nedskæring af varmeleverancer

Meddelelse om åbningstider på kommunekontoret i Hjørring, 1973

Opfordring til alle ansatte på Hjørring Kommunekontor, 1973

Reduktion af gadebelysning i Hirtshals Kommune, 1973

Anmodning fra Hjørring varmeforsyning, 1973

Spareråd fra BP-olie, 1974