Det danske demokrati og kvinders valgret

Danmark har officielt haft en demokratisk styreform siden 1849, hvor grundloven blev til. Der er dog stor forskel på demokratiet dengang og i dag.

Før 1915 var det fx kun omkring 14 % af befolkningen, der havde stemmeret. Dem, som ikke måtte stemme, er senere blevet kaldt de fem f’er: Fruentimmere, fattige, forbrydere, fjolser og folkehold (tjenestefolk). De eneste, der havde stemmeret, var mænd over 25 år, som havde en ejendom, som betalte skat og som ikke var straffede. Kilderne er opdelt i følgende grupper:

Hjørring byråd i 1895

Byrådsvalget i 1895

Ved byrådsvalget 1894 blev en ganske almindelig købmand valgt til Hjørring byråd.

Valget af Adolph Andersen vakte så stor opstandelse, at en række borgere klagede over valget. I kildepakken om valget finder du avisartikler om skandalen og uddrag af byrådsprotokollen, hvor fx selve valgklagen er afskrevet. Det kan være svært at tyde den gamle gotiske skrift, så blandt kilderne finder du også en række afskrifter af nogle af de originale dokumenter.

Læs artiklen om valgklagen på WikiVendsyssel

Artiklen Jordskredsvalget 1894 - trykt i Vendsyssel Nu & Da 2011

Se kilder og afskrifter her:

 Afskrift - Adolph Andersens appel til Hjørring Byråd 25-01-1894

 Afskrift - Skal Byraadet vælges paa et rent politisk Grundlag. Vendsyssel Tidende 1894-01-03

Afskrift - udvalgte uddrag af politirapporten, som blev udfærdiget i.f.m. valgklagen

Byrådsmøde d. 18. januar 1894

Byrådsmøde d. 23. januar 1894

Byrådsmøde d. 12. april 1894

Håndskrevet valgklage

Politirapport

Sagsmateriale vedr. klagen over byrådsvalget i 1894. Materiale fra landsarkivet i Viborg

Skal Byraadet vælges paa et rent politisk Grundlag. Vendsyssel Tidende 1894-01-03

Vendsyssel tidende dagene op til valget 1894

 

 

Tornby-Vidstrup Sogneråd 1966-1970

Kvinders valgret

Årstallene 1908 og 1915 er skelsættende for det danske demokrati - nu kunne kvinderne nemlig gå til stemmeurnerne på lige fod med deres mænd.

Her på siden finder du en række avisartikler, der viser, den heftige debat, der var både i 1908, da kvinderne fik kommunal valgret og i perioden op til 1915, hvor de fik stemmeret til folketingsvalgene. Derudover finder du fx også eksempler på valglister, hvor det er tydeligt, at selv mange årtier efter, at kvinderne fik deres valgret, var der kun ganske få, der stillede op til sogne- og byrådsvalgene. Dog lykkedes det for en kvinde fra Hjørring, Marie Christensen, at blive valgt til landstinget i 1918, hvor kvinderne for første gang, havde mulighed for at stille op til landstinget.

Læs historien om Marie Christensen her

Da kilderne er over 100 år gamle kan de være svære at tyde. Fx er avisartiklerne skrevet med gotisk skrift. Vi har afskrevet nogle af dokumenterne, så de også kan ses i en mere læsevenlig form.

Se kilder og afskrifter her:

Afskrift - skrivelse fra Dansk kvindesamfund i Hjørring 1909

Afskrift - Vendsyssel Tidende 4. marts 1909

Afskrift - Vendsyssel Tidende d. 12. marts 1913

Grundlovsdagen Vendsyssel Tidende 6. juni 1915

Indberetning til det statistiske departement om valget i Hjørring 1917

Kandidatliste Mosbjerg fællesliste 1966

Kandidatliste Vendsyssel-Tidende 3. december 1913

Kvinderne og Valget Vendsyssel tidende april 1918

Kvindernes Eg ved Lunden i Vrå

Opstillingsliste til sognerådsvalget i Tornby-Vidstrup Sognekommune i 1913

Skrivelse fra Dansk Kvindesamfund i Hjørring 1909

Valgliste 1918

Valgliste hjælpekassen 1911

Vendsyssel tidende april 1918

Vendsyssel Tidende 4. marts 1909

Vendsyssel Tidende 12. marts 1913

 

 

 

Valgbog fra Mosbjerg Sognekommune

Fattigfolk og valgretten

Helt indtil år 1961 kunne du risikere at miste valgretten, hvis du havde modtaget offentlig forsørgelse.

Vi har fundet en række kilder, der viser, hvorledes almindelige mennesker blev udelukket fra at kunne stemme fx hvis de havde en gæld til kommunen for manglende betaling af skat. Blandt kilderne har også indsneget sig et enkelt dokument om valgretsalderen, som også har ændret sig gennem historien.

Se kilderne her:

Anmodning om at komme på valglisten 1917

Anmodning om at komme på valglisten 1933

Begæring om eftergivelse af fattighjælp

Beretning om social forsorg 1937

Cirkulære vedr. valgretsbetingelser

Indberetning vedrørende folkeafstemning om valgretsalderen i 1961, Mosbjerg Sognekommune

Valgretsprocedurer og folkeafstemninger

Kilderne her er eksempler på folkeafstemninger, både lokale og nationale. Desuden kan du finde materiale, der kan fortælle om valgprocedurer gennem tiden.

Du kan fx se, hvordan sognerådsvalgene i slutningen af 1800-tallet ikke var anonyme, og du kan dykke ned i resultaterne af forskellige folkeafstemninger. Fx folkeafstemningen i 1916 om salget af de danske kolonier på de vestindiske øer, som både var den første nationale folkeafstemning om en enkelt sag og første gang kvinder og tyende havde mulighed for at deltage i en landsdækkende folkeafstemning.

Læs mere om salget af De Vestindiske Øer her

Læs mere om folkeafstemningen om Danmarks indtræden i EF her

Læs om folkeafstemningen om ændring af Sindal Kommunes grænse i 1971 her

Se kilderne her:

Bekendtgørelse om EF folkeafstemning i Sindal Kommune d. 2. oktober 1972

Cirkulære vedr. stemmeafgivning af 3. april 1918

EF Bekendtgørelse om folkeafstemning i Hirtshals Kommune i 1972

Folkeafstemning vedr. salget af de vestindiske øer, Lendum Sognekommune 1916

Folkeafstemningen 1961 om ændring af valgretsalder

Resultat af EF folkeafstemningen i Sindal Kommune d. 2. oktober 1972