Bestilling af arkivalier

Her har du mulighed for at bestille arkivmateriale hos Hjørring Kommunearkiv

Arkivalier bestilles elektronisk på Hjørring Kommunearkivs hjemmeside. Du bestiller arkivalierne ved brug af dit MitID, så vi kan kommunikere sikkert med dig via E-Boks. 

For lethedens skyld er der oplyst flere typer bestillingsformularer, så du kan specificerer din bestilling:

  • Bestilling af afgangsbevis.
  • Bestilling af folkeregisterkort.
  • Bestil dødsboundersøgelse.
  • Bestil arkivalier.
  • Begæring om indsigt i dine egne oplysninger.

Du klikker dig på en af de 5 muligheder, du skal bruge, og som passer bedst til dit formål med bestillingen. Der er en lille forklarende tekst ved hver af de 5 muligheder. 

OBS! Hvis du er medarbejder ved Hjørring Kommune, skal du anvende vores bestillingsformular på Hjørring Kommunes Intra (Hjørnet) - du finder os under Intern Service