Bestilling af arkivalier

Her har du mulighed for at bestille arkivmateriale hos Hjørring Kommunearkiv

Arkivalier bestilles elektronisk på Hjørring Kommunearkivs hjemmeside. Du bestiller arkivalierne ved brug af dit NemID, så vi kan kommunikere sikkert med dig via E-Boks. 

For lethedens skyld er der oplyst flere typer bestillingsformularer, så du kan specificerer din bestilling:

  • Bestilling af afgangsbevis.
  • Bestilling af folkeregisterkort.
  • Bestil dødsboundersøgelse.
  • Bestil arkivalier.
  • Begæring om indsigt i dine egne oplysninger.

Du klikker dig på en af de 5 muligheder, du skal bruge, og som passer bedst til dit formål med bestillingen. Der er en lille forklarende tekst ved hver af de 5 muligheder. 

OBS! Hvis du er medarbejder ved Hjørring Kommune, skal du anvende vores bestillingsformular på Hjørring Kommunes Intra (Hjørnet) - du finder os under Intern Service

 

Her søger du om adgang til arkivalier - og ikke aktindsigt!

Hvis du søger aktindsigt i oplysninger, som vedrører personers private forhold, så skal du henvende dig til Hjørring Kommune. Så behandler de din anmodning, og bestiller relevante arkivalier fra Hjørring Kommunearkiv. Hvis du ikke er part i en sag, eller søger adgang til oplysninger, som også vedrører andre personer, så er det en fordel, at du søger om aktindsigt hos Hjørring Kommune. Det er eksempelvis, hvis du ønsker indsigt i, hvorfor Hjørring Kommune (eller de foregående kommuner) har truffet en bestemt afgørelse i en sag, som er yngre end 20 år. Hjørring Kommune behandler din anmodning efter Offentlighedslovens bestemmelser. 

Søger du oplysninger om dig selv, et nyt afgangsbevis, oplysninger i forbindelse med historie- eller slægtsforskning, oplysninger som ikke er omfattet af behandling af personfølsomme oplysninger (eks. kloak- og byggesager), eller oplysninger som er ældre en 20 år, så skal du i søge om adgang til arkivalier - og brug ikke ordet "aktindsigt"!. Din anmodning om adgang til arkivalier, vil blive behandlet af Hjørring Kommunearkiv efter Arkivlovens bestemmelser. 

Har du spørgsmål til ovenstående - så kontakt os endelig på telefon 7233 3310.

 

OBS! Hvis du i forbindelse med din ejendomsvurdering søger adgang til servitutter, er du kommet til det forkerte sted!

I forbindelse med de nye ejendomsvurderinger er de ældre servitutter til ejendommen ikke blevet overført til det nye ejendomsvurderingssystem. Det kan derfor være nødvendigt, som ejer, selv at indhente oplysninger om evt. servitutter. 

Det gør du ved at logge på Tinglysning. Hjørring Kommunearkiv har som udgangspunkt ikke adgang til dine servitutter. Hvis Tinglysning ikke kan hjælpe, skal du henvende dig til Rigsarkivet.

 
 

Bestilling af afgangsbevis

Har du mistet dit afgangsbevis? så kan du bestille en kopi her. Afgangsbeviset er gratis!

For at hjælpe os med at finde dit afgangsbevis, skal du udfylde formularen, som popper op, når du trykker på nedenstående link. HUSK du  først skal logge på med dit NemID.

Bestil dit afgangsbevis her

Du vil modtage dit afgangsbevis via digitalpost (E-Boks).

Det kan forekomme, at kopien af dit eksamensbevis ikke findes. Hvis det er tilfældet, bliver du kontaktet af en arkivmedarbejder.

Hvis du er fritaget digitalpost (E-Boks) eller ikke har NemID, så kontakt Hjørring Kommunearkiv pr. telefon 7233 3310

Begæring om indsigt i dine egne oplysninger

I henhold til Arkivlovens §39a og 39b har du ret til at søge om indsigt i dine egne oplysninger. Det vil sige de oplysninger, som er omfattet af lov om behandling af personoplysninger.

Er du eller har været borger i Hjørring Kommune, har du ret til indsigt i de sager, hvor dine personoplysninger er blevet behandlet.

Du kan med fordel læse vejledningen til, hvordan du bestiller dine oplysninger.

Vejledning: sådan bestiller du dine egne oplysninger

Begæring om indsigt i dine oplysninger

Ansøgning vedrører kun dig. Du kan ikke få adgang til ægtefællers, samboendes, familiemedlemmers eller venners sager. 

Hvis du er fritaget digitalpost (E-Boks) eller ikke har NemID, så kontakt Hjørring Kommunearkiv pr. telefon 7233 3310

Bestilling af folkeregisterkort

Folkeregisterkort indeholder oplysninger om personers bopæl og andre personoplysninger. Folkeregisteret dækker perioden 1924 - 1978.

Du kan bestille adgang til folkeregisterkort ved brug af dit NemID. Men du kan kun få oplysninger om personer, som er afgået ved døden. Hjørring Kommunearkiv har kun oplysninger om personer, som har haft ophold i Hjørring Kommune.

Bestil Folkeregisterkort

Du vil modtage folkeregisterkort(-ene) via digitalpost (E-Boks).

Hvis du er fritaget digitalpost (E-Boks) eller ikke har NemID, så kontakt Hjørring Kommunearkiv pr. telefon 7233 3310

Bestil arkivalier

Her kan virksomheder, borgere og forskere søge om adgang efter arkivlovens regler ved brug af NemID. Du kan finde nogle af arkivalierne ved at søge i arkiv.dk.

Inden du søger om adgang til arkivalier, så søg i vores samling på arkiv.dk (se: Søg i vores samling). Vi vil gerne at du angiver arkivfond (A- eller Æ-nummer) eller Billeder (B- eller Ø-nummer), registreringstitel, løbenummer (kassenummeer), titel på protokol, journal eller sag. 

Bestil arkivalier

Mange arkivalier er tilgængelige, men enkelte er ikke. Der kan søges tilladelse til at se dem ved at udfylde udfylde nedenstående formular. Formularen vedhæftes bestillingen. 

Ansøgning om adgang til ikke-tilgængelige arkivalier

Du vil modtage arkivalierne via din E-Boks. Hvis du er fritaget digitalpost (E-Boks) eller ikke har NemID, så kontakt Hjørring Kommunearkiv pr. telefon 7233 3310

Bestil dødsboundersøgelse

Myndigheder og privatpersoner kan her bestille en undersøgelse til brug i skiftesager.

Undersøgelser til brug i skiftesager kan bestilles her på nedenstående formular. Hjørring Kommunearkiv kan undersøge om afdøde har slægtninge, som kan have haft bopæl i Hjørring Kommune.

Bestil dødsboundersøgelse

Vær opmærksom på, at Hjørring Kommunearkiv tager sig betalt for at finde, skanne og sende oplysninger til bobestyreren eller andre, som har ret til at få oplysningerne.

Det er muligt at vedhæfte bobestyrerattest m.m. til bestillingen.

Vedrørende dokumentation til tidlig pension

Når du har søgt om ret til tidlig pension, beregner Udbetaling Danmark din anciennitet. Hvis du modtager et brev, at der mangler oplysninger om din anciennitet, vil du selv have mulighed for at supplere din sag med yderligere oplysninger om din tilknytning til arbejdsmarkedet..

Det er primært hos Rigsarkivet, at du skal søge disse oplysninger, da det er meget begrænset, hvilke oplysninger Hjørring Kommunearkiv ligger inde med.

Rigsarkivet kan hjælpe med følgende oplysninger:

HVIS DU HAR VÆRET I PERIODEN
Lønmodtager uden ATP-bidrag 1970-2017
Lærling, elev eller under uddannelse med løn 1971-1978
Arbejdet som 16- eller 17-årig 1971-1978
Selvstændigt erhvervsdrivende 1971-1973
Medarbejdende ægtefælle 1971-1973
Aftjent værnepligt 1969-2005
Civil militærnægter 1969-2005

HVIS DU HAR MODTAGET I PERIODEN
Arbejdsløshedsdagpenge 1976-1979
Sygedagpenge 1983-1992
Barselsdagpenge 1983-1992
Dagpenge, imens du passede dit alvorligt syge barn 1990-1998
Feriedagpenge 1981-1984
Ydelse for tabt arbejdsfortjeneste 1980-2002

Du kan læse mere om og bestille oplysninger fra Rigsarkivet på Rigsarkivets hjemmeside. Vær opmærksom på, at der kan være en lang sagsbehandlingstid hos Rigsarkivet. 

Har du brug for at yderligere hjælp, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Hjørring Kommunearkiv på telefon 7233 3310

Prisliste

I visse tilfælde kan der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr. Derfor er der også givet et link til en prisliste, som vi anbefaler, at du læser inden du foretager din bestilling.