Bestilling af arkivalier

Her har du mulighed for at bestille arkivmateriale hos Hjørring Kommunearkiv

Arkivalier bestilles elektronisk på Hjørring Kommunearkivs hjemmeside, ved at vælge ”Bestilling af arkivalier” i menuen. Du vil blive bedt om at bestille arkivalierne igennem hjemmesiden ved brug af dit NemID, så vi kan kommunikere med dig, på en måde så vi kan sikrer beskyttelsen af dine personlige oplysninger og eventuelle følsomme oplysninger i forhold til din bestilling.

For lethedens skyld er der oplyst flere typer bestillingsformularer, så du kan specificerer din bestilling:

  • Bestilling af afgangsbevis.
  • Bestilling af folkeregisterkort.
  • Bestil dødsboundersøgelse.
  • Bestil arkivalier.
  • Begæring om indsigt i dine egne oplysninger.

Du klikker dig ind på den af de 5 muligheder, du skal bruge, hvorefter du gives nogle yderligere bemærkninger og oplysninger, samt linket til selve bestillingsformularen.

 

Bestilling af afgangsbevis

Har du mistet dit afgangsbevis? så kan du bestille en kopi her. Afgangsbeviset er gratis!

For at hjælpe os med at finde dit afgangsbevis, skal du udfylde formularen, som popper op, når du trykker på nedenstående link. HUSK du skal logge på med dit NemID.

Bestil dit afgangsbevis her

Du vil modtage dit afgangsbevis via digitalpost (e-post) eller pr. brev, hvis du er fritaget for digitalpost.

Det kan forekomme, at kopien af dit eksamensbevis ikke findes. Hvis det er tilfældet, bliver du kontaktet af en arkivmedarbejder.

Begæring om indsigt i dine egne oplysninger

Du har ret til at søge om indsigt i dine egne oplysninger. Det vil sige de oplysninger, som er omfattet af lov om behandling af personoplysninger.

Er du eller har været borger i Hjørring Kommune, har du ret til indsigt i de sager, hvor dine personoplysninger er blevet behandlet.

Du kan med fordel læse vejledningen til, hvordan du bestiller dine oplysninger.

 Vejledning: sådan bestiller du dine egne oplysninger

Begæring om indsigt i dine oplysninger

Ansøgning vedrører kun dig. Du kan ikke få adgang til ægtefællers, samboendes, familiemedlemmers eller venners sager. 

Bestilling af folkeregisterkort

Folkeregisterkort indeholder oplysninger om personers bopæl og andre personoplysninger. Folkeregisteret dækker perioden 1924 - 1978.

Du kan bestille adgang til folkeregisterkort. Men du kan kun få oplysninger om personer, som er afgået ved døden. Hjørring Kommunearkiv har kun oplysninger om personer, som har haft ophold i Hjørring Kommune.

Bestil Folkeregisterkort

Du vil modtage folkeregisterkort(-ene) via digitalpost (e-post) eller pr. brev, hvis du er fritaget for digitalpost.

Bestil arkivalier

Her kan virksomheder, borgere og forskere bestille arkivalier til gennemsyn. Du kan finde nogle af arkivalierne ved at søge i arkiv.dk.

Inden du bestiller arkivalier så søg i vores samling på arkiv.dk (se: Søg i vores samling). Vi vil gerne at du angiver arkivfond (A- eller Æ-nummer) eller Billeder (B- eller Ø-nummer), registreringstitel, løbenummer (kassenummeer), titel på protokol, journal eller sag. 

Bestil arkivalier

Mange arkivalier er tilgængelige, men enkelte er ikke. Der kan søges tilladelse til at se dem ved at udfylde udfylde nedenstående formular. Formularen vedhæftes bestillingen.

Ansøgning om adgang til ikke-tilgængelige arkivalier

Bestil dødsboundersøgelse

Myndigheder og privatpersoner kan her bestille en undersøgelse til brug i skiftesager.

Undersøgelser til brug i skiftesager kan bestilles her på nedenstående formular. Hjørring Kommunearkiv kan undersøge om afdøde har slægtninge, som kan have haft bopæl i Hjørring Kommune.

Bestil dødsboundersøgelse

Vær opmærksom på, at Hjørring Kommunearkiv tager sig betalt for at finde, skanne og sende oplysninger til bobestyreren eller andre, som har ret til at få oplysningerne.

Det er muligt at vedhæfte bobestyrerattest m.m. til bestillingen.

Vedrørende dokumentation til tidlig pension

Når du har søgt om ret til tidlig pension, og Udbetaling Danmark har beregnet din anciennitet, vil du modtaget et brev, hvis du mangler anciennitet, med oplysning om de år, hvor du mangler anciennitet. Du får samtidig mulighed for at supplere din sag med yderligere oplysninger om din tilknytning til arbejdsmarkedet..

Det er primært hos Rigsarkivet, at du skal søge disse oplysninger. Det er kun meget begrænset hvilke oplysninger Hjørring Kommunearkiv ligger inde med, som kan hjælpe dig. Hvis du ønsker, at vi skal tjekke om vi ligger inde med oplysninger, så giv os et kald på 7233 3310, så skal vi nok guide dig.

Ved  Rigsarkivet kan du søge om følgende oplysninger , som kan være med til at dokumentere yderligere anciennitet for din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Rigsarkivet kan hjælpe med følgende oplysninger:

HVIS DU HAR VÆRET I PERIODEN
Lønmodtager uden ATP-bidrag 1970-2017
Lærling, elev eller under uddannelse med løn 1971-1978
Arbejdet som 16- eller 17-årig 1971-1978
Selvstændigt erhvervsdrivende 1971-1973
Medarbejdende ægtefælle 1971-1973
Aftjent værnepligt 1969-2005
Civil militærnægter 1969-2005

HVIS DU HAR MODTAGET I PERIODEN
Arbejdsløshedsdagpenge 1976-1979
Sygedagpenge 1983-1992
Barselsdagpenge 1983-1992
Dagpenge, imens du passede dit alvorligt syge barn 1990-1998
Feriedagpenge 1981-1984
Ydelse for tabt arbejdsfortjeneste 1980-2002

Du kan læse mere om og bestille oplysninger fra Rigsarkivet på Rigsarkivets hjemmeside. Vær opmærksom på, at der kan være sagsbehandlingstid hos Rigsarkivet

Prisliste

I visse tilfælde kan der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr. Derfor er der også givet et link til en prisliste, som vi anbefaler, at du læser inden du foretager din bestilling.