Prisliste

Prisliste for Hjørring Kommunearkiv/Historisk Arkiv

Gælder fra 1. januar 2021:

Billeder

 • Digitalt billede (som er skannet) (tiff 300 dpi) 75,00 kr.
 • Scanning af billede (som ikke er skannet) (tiff, 300 dpi) 125,00 kr.
 • Billede til kommercielt brug (tiff, 300 dpi) 500,00 kr.

Allerede digitaliseret lyd og film

 • Digitaliseret lyd/film pr. minut 5,00 kr.
 • Digitaliseret lyd/film til kommercielt brug pr. minut 20,00 kr.

Digitalisering lydbånd, kassettebånd, Videofilm m.m. (undtaget er smalfilm)

 • Digitalisering af lydbånd eller film 10,00 kr. pr. minut
 • Digitalisering af lyd/film til kommercielt brug 15,00 kr. pr. minut

Husk ved kommercielt brug!: Fotografens navn skal altid anføres, og Historisk Arkiv/Hjørring Kommunearkiv skal angives som kilde.

Kopiering af tekst (gælder kun for Historisk Arkiv)

 • Sort/hvid A4 kopi 5,00 kr.
 • Sort/hvid A3 kopi 10,00 kr.
 • Farve A4 kopi 10,00 kr.
 • Farve A3 kopi 20,00 kr.
 • Elektronisk kopi, leveret via mail, op til 10 sider Gratis
 • Herefter, pr. side 10,00 kr.
 • Søgning i aviser + kopi/scanning af artikel 125,00 kr.
 • Kopi/scanning af artikel 75,00 kr.

Kort/plakater/tegninger (kun de uden ophavsret)

Scanning af kort, plakater og tegninger 125,00 kr.

Folkeregisterkort (gælder kun for Hjørring Kommunearkiv)

Fremfinding af folkeregisterkort + scanning 250,00 kr. (pr. kort)

Arkivfagligt arbejde

detaljerede søgninger i arkivdatabasen Arkibas5, Arkiv.dk og i guider, i registraturer, i afleveringsfortegnelser og lign. med henblik på at identificere konkret arkivmateriale (rækker af sager og konkrete arkivpakker) identifikation af konkrete sager i søgemidler som journaler, navneregistre og lign.
fremfinding af konkrete oplysninger i arkivalier, herunder digitale arkivalier (undtaget er personer, som fremsætter ret til indsigt i egne personoplysninger efter arkivlovens §39a - §39b eller begæring om indsigt i oplysninger, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger efter arkivlovens §42)

 • Første halve time Gratis
 • Herefter pr. påbegyndt halve time 250,00 kr.

(Historisk Arkiv udfører ikke arkivfagligt arbejde udover første halve time)

Svartid

Svartid er 15 dage.
Alle priser er incl. moms.