Bestilling af Folkeregisterkort

Folkeregisterkort indeholder oplysninger om personers bopæl og andre personoplysninger. Folkeregisteret dækker perioden 1924 - 1978

Du kan bestille adgang til folkeregisterkort. Men du kan kun få oplysninger om personer, som er afgået ved døden. Hjørring Kommunearkiv har kun oplysninger om personer, som har haft ophold i Hjørring Kommune.

Bestil folkeregisterkort

Du vil modtage folkeregisterkort(-ene) via digitalpost (e-post) eller pr. brev, hvis du er fritaget for digitalpost.