Bestilling af egen sag

Du har ret til at søge arkivadgang til din egen sag. Det alle typer sager, hvor dine personoplysninger er nævnt.

Er du eller har været borger i Hjørring Kommune, har du ret til at søge arkivadgang til sager, hvor dine personoplysninger er blevet behandlet.

Adgang til egen sag

Egen sag kan bla. være en børne- familiesag, sager indenfor arbejdsmarkedsområdet. I princippet kan det være alle slags sager, hvori dine personoplysninger indgår. 

Egen sag vedrører kun dig. Du kan ikke få adgang til ægtefællers, samboendes, familiemedlemmers eller venners sager.