Bestil arkivalier

Her kan virksomheder, borgere og forskere bestille arkivalier til gennemsyn. Du kan finde nogle af arkivalierne ved at søge i arkiv.dk

Inden du bestiller arkivalier så søg i vores samling på arkiv.dk (se: Søg i vores samling). Vi vil gerne at du angiver arkivfond (A- eller Æ-nummer) eller Billeder (B- eller Ø-nummer), registreringstitel, løbenummer (kassenummeer), titel på protokol, journal eller sag.

Bestil arkivalier her

Mange arkivalier er tilgængelige, men enkelte er ikke. Der kan søges tilladelse til at se dem ved at udfylde udfylde nedenstående formular. Formularen vedhæftes bestillingen.

Ansøgning om adgang til ikke-tilgængelige arkivalier