Begæring om indsigt i dine egne oplysninger

Du har ret til at søge begæring om indsigt i oplysninger, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger (arkivlovens §42).

Er du eller har været borger i Hjørring Kommune, har du ret til at indsigt i de sager, hvor dine personoplysninger er blevet behandlet.

Begæring om indsigt i dine oplysninger

Det er vigtigt, at du nævner, hvilket område du søger indsigt i. Det kan eks. være indenfor børne- familieområdet eller arbejdsmarkedsområdet. 

Ansøgning vedrører kun dig. Du kan ikke få adgang til ægtefællers, samboendes, familiemedlemmers eller venners sager.