Begæring om indsigt i dine egne oplysninger

I henhold til Arkivlovens §39a og 39b har du ret til at søge om indsigt i dine egne oplysninger. Det vil sige de oplysninger, som er omfattet af lov om behandling af personoplysninger.

Er du eller har været borger i Hjørring Kommune, har du ret til indsigt i de sager, hvor dine personoplysninger er blevet behandlet.

Du kan med fordel læse vejledningen til, hvordan du bestiller dine oplysninger.

Vejledning: sådan bestiller du dine egne oplysninger

Begæring om indsigt i dine oplysninger

Ansøgning vedrører kun dig. Du kan ikke få adgang til ægtefællers, samboendes, familiemedlemmers eller venners sager. 

Hvis du er fritaget digitalpost (E-Boks) eller ikke har MitID, så kontakt Hjørring Kommunearkiv pr. telefon 7233 3310

Hvad er indsigt i egen sag!

Indsigt i egen sag er f.eks.:

Arbejdsmarkedsager (såsom sygedagpengesag, flexjob, sygedagpenge mv.)

Børne- og familiesager (anbringelse udenfor hjemmet og lign.)

Pensionsydelser (f.eks. førtidspension)

Andre ydelser som du har fået tildelt af kommunen

Ægteskabspapirer (Borgerlig vielse)

PPR-sager

Sundhedsjournaler (Sundhedsplejeske)

 

Indsigt i egen sag er f.eks. IKKE:

Byggesager vedr. din ejendom.

Servitutter vedr. din ejendom

Personsager som vedrører din ægtefælle, samlever, forældre eller børn over 18 år. 

Vej- og kloaksager