Arne-pension

Når du har søgt om ret til tidlig pension, beregner Udbetaling Danmark din anciennitet. Hvis du modtager et brev, at der mangler oplysninger om din anciennitet, vil du selv have mulighed for at supplere din sag med yderligere oplysninger om din tilknytning til arbejdsmarkedet..

Det er primært hos Rigsarkivet, at du skal søge disse oplysninger, da det er meget begrænset, hvilke oplysninger Hjørring Kommunearkiv ligger inde med.

Rigsarkivet kan hjælpe med følgende oplysninger:

HVIS DU HAR VÆRET I PERIODEN
Lønmodtager uden ATP-bidrag 1970-2017
Lærling, elev eller under uddannelse med løn 1971-1978
Arbejdet som 16- eller 17-årig 1971-1978
Selvstændigt erhvervsdrivende 1971-1973
Medarbejdende ægtefælle 1971-1973
Aftjent værnepligt 1969-2005
Civil militærnægter 1969-2005

HVIS DU HAR MODTAGET I PERIODEN
Arbejdsløshedsdagpenge 1976-1979
Sygedagpenge 1983-1992
Barselsdagpenge 1983-1992
Dagpenge, imens du passede dit alvorligt syge barn 1990-1998
Feriedagpenge 1981-1984
Ydelse for tabt arbejdsfortjeneste 1980-2002

Du kan læse mere om og bestille oplysninger fra Rigsarkivet på Rigsarkivets hjemmeside. Vær opmærksom på, at der kan være en lang sagsbehandlingstid hos Rigsarkivet. 

Har du brug for at yderligere hjælp, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Hjørring Kommunearkiv på telefon 7233 3310