5 små historier fra arkivet

Hjørring Kommunearkiv har samlet 5 små historier, som er fundet i magasinets gemmere

Hjørring Kommunearkiv udgiver løbende små historier på WikiVendsyssel. Historierne har udgangspunkt i de kommunale arkivalier, og de er eksempler på den rige og mangfoldige lokalhistorie, som ligger gemt i arkiverne. De har fælles titlen Historier fra fortid og nutid.

Fremmede kommunister i Hjørrings gader

Konflikten om kommunegrænsen ved Stenhøj

Kystsikring ved Lønstrup

Salget af De Vestindiske Øer

Fredning af diget i Christiansgave