5 små historier fra arkivet

Hjørring Kommunearkiv har samlet 5 små historier, som er fundet i magasinets gemmere

Hjørring Kommunearkiv udgiver løbende små historier på WikiVendsyssel. Historierne har udgangspunkt i de kommunale arkivalier, og de er eksempler på den rige og mangfoldige lokalhistorie, som ligger gemt i arkiverne. 

Fremmede kommunister i Hjørrings gader

Konflikten om kommunegrænsen ved Stenhøj

Bagterps giftige vand

Kystsikring ved Lønstrup

Skolevæsenet i Ugilt Sogn - Den drikfældige degn og andre fortællinger